Zašto Green

Sam naziv firme Green CT i ime uređaja iza kojeg stojimo predstavlja revoluciju u području dentalne radiologije. Naš uređaj prvi takav i jedini u Hrvatskoj predstavlja novu generaciju uređaja koji pored vrhunskih perfomansi u snimanju ima i znatno skraćeno vrijeme istog, što znači minimalnu dozu zračenja za pacijenta.

 


 

 

 

 

Dodatne važne činjenice:

  • Smanjenje primljene doze zračenja korisnika usluga (CBCT)
  • Veće zadovoljstvo kvalitetom snimaka korisnika implantoloških usluga
  • Softverska poboljšanja - veći izbor frontalnih slojeva u krivulji ortopana, bitno u obradi 2D tomografske snimke cijele čeljusti ili pojedinih njenih dijelova: funkcijske snimke čeljusnih zglobova, snimke sinusa kosti lica.
  • Softverska poboljšanja - bolja mogućnost kontrastiranja na sivoj skali, bolje mogućnosti obrade snimke
  • Hardverska poboljšanja - CT u četiri (s mogućnošći proširenja) veličine FOV (polja promatranja)
  • Smanjenje mogućnosti nastanka artefakata na snimci zbog skraćene dužine snimanja
  • Bolje mogućnosti obrada CT snimki po zahtjevu stomatologa ili liječnika